XÂY NHÀ CẤP 4 QUẬN BÌNH TÂN

TẾT NĂM 1970, TRƯỜNG TỐNG KHÔNG CÓ GIAI PHẨM XUÂN?

Hôm nọ, bạn Nhu Thuong Nguyen có cắt cớ hỏi, niên học 1969-1970 khi tôi làm trưởng ban báo chí, có làm giai phẩm Xuân TPH không, lúc đó ai lam cố vấn báo chỉ? Tôi tìm lại trí nhớ, mang máng là năm đó cô Tung Hoang làm cố vấn, và năm đó không có làm giai phẩm Xuân, chỉ làm Kỷ yếu?!

Nhớ lại, Tết 1969, thầy Lê Tương Ứng xử lý thường trực hiệu trưởng thay thầy Thọ đi học hay gì đó, chủ trương làm Học báo số Xuân (số 1), lúc đó cô Anh Cúc làm cố vấn báo chí. Sau Tết, Học báo ra thêm được 2 số rồi thôi. Tháng 9 năm 1969, tôi được bầu làm trương ban báo chí, cô Tùng làm cố vấn? Tết 1970, tôi nhớ là trường chủ trương không làm Giai phẩm Xuân?!

Cuối niên hoc 1969-1970, trường giao cho thầy Vỹ làm kỷ yếu. Tôi cùng thầy và một số bạn miệt mài xây nhà cấp 4 quận bình tân bên Juspao ( nhờ sụ giúp đỡ tận tình của ba Trinh Vo), thầy Vỹ thì viết viết vẽ vẽ, ghép hình trên stencil (ốp-séc), bọn tôi thì hì hục quay! Kỷ thuật roneo lúc đó khá hiện đại, có thể in màu. Giờ, chỉ có thể tìm lại được cuốn kỷ yếu, còn giai phẩm Xuân 1970 thì không ai có, nên có thể kết luận là nó không tồn tại?

Sang năm học 1970-1971, bạn ĐT làm trưởng ban báo chí, cô Tri Pham cố vấn, chúng tôi cùng cộng tác làm giai phẩm Xuân 1971, giờ vẫn còn!

_________

Ps: Trong hình là ban chấp hành học sinh niên học 1969-1970 tôi trích ra từ Kỷ yếu 1970. Tôi chỉ nhận ra tôi (hàng đầu bìa trái) và abh Sếp (tổng thư ký) , những người khác quên tuốt luốt! Hi

Còn hình hội thảo chọn ban, tôi nhớ có Ngoc Hanh Nguyen dự, mà nhìn hoài cũng không ra!

error: Content is protected !!