XÂY DỰNG PHẦN THÔ TPHCM

30 tháng tư, hẹn cà phê bạn già, mới hay nó đã về Vĩnh long, hai người di chuyển ngược chiều mà cứ hẹn cà phê! Mà ở đâu, chạy trời cũng không khỏi … nóng! Cà phê Sài gòn, một mình, như đoá lan hôm qua chụp ở bên vườn , cũng nâu như cà phê, tiếc là mình … già hơn hoa! Cũng không sao, nắng được thì cứ nắng, nở được thì cứ nở, cà phê được thì cứ cà phê!

Một mình… có còn hơn không, có còn hơn không…

Bạn ở Cali zalo về ( hình như bạn không xài fb), than nhớ nhà! Ờ thì … nhớ nhà! Thì cứ đỗ thừa cho 30 tháng 4, với tâm cảnh cô đơn hiện tại! Nhớ còn hơn không… nhớ còn hơn không…

error: Content is protected !!